Presenterte plan for planlegging Sørli – Brumunddal

InterCity-prosjektet la denne uken fram sitt utkast til høringsutgave av planprogram for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Utkastet ble presentert for lokalpolitikerne i formannskapene og planutvalgene i Ringsaker, Stange og Hamar kommuner. Forslag til planprogram legges ut på høring i begynnelsen av desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder Sverre Setvik fra Jernbaneverket orienterer om utkastet til høringsutgave. Foto: Anne Siri Haugen.

 

Onsdag fikk formannskapene og planutvalgene i Ringsaker, Stange og Hamar den første orienteringen om utkast til høringsutgave av Jernbaneverket fra prosjektdirektør Anne Siri Haugen og planleggingslederne Harald Monsen og Sverre Setvik.

- Planprogrammet er “planen for planen”, der vi beskriver hvilke alternativer som er med inn i kommunedelplanen, utredningstema og – metodikk og medvirkning. Målet med kommunedelplanen er å vedta ett alternativ. Det viktigste for oss i høringsperioden for planprogrammet er å få innspill på alternativer og hvordan vi foreslår å analysere det som er beslutningsrelevant for å velge mellom dem, forteller prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet.

- Mange synspunkter har vært luftet de siste årene, men i høringen innhentes tilbakemeldingene formelt, så det er svært viktig at innspillene kommer skriftlig i denne runden, forklarer Haugen. 
Jernbaneverket fikk gode tilbakemeldinger fra politikerne i de tre kommunene om at tilbakemeldinger på utredningskorridorer og metodikk for de to alternative trasekorridorene H1 og H5 må komme i høringsperioden. Det kom også positive innspill til at det er viktig med medvirkning og dialog.

 

Høringsrunde i desember

Jernbaneverket vil legge planprogrammet ut på høring i begynnelsen av desember. Da starter den formelle prosessen med å få inn innspill til planprogrammet fra blant annet kommunene, regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og andre interesserte.

- I høringsperioden vil det bli lagt stor vekt på møter og dialog, for at de tre kommunene skal ha et godt grunnlag for å kunne fastsette planprogrammet i mars-april neste år, sier Anne Siri Haugen.

Anne Siri Haugen, Harald Monsen og Sverre Setvik representerte Jernbaneverket på møtet på onsdag. Plansjef i Stange, Ellen Agnes Huse, og ordfører i Hamar, Morten Aspeli, gleder seg over at vi snart er i gang med den offentlige høringen.  Foto: Eli J. Haugen, Hamar Arbeiderblad.

 

Fakta
I planleggingen etter Plan- og bygningsloven er det i kommunedelplanen valget av trasekorridor tas, og i reguleringsplanen det valgte alternativet detaljeres. Det er i planprogrammet for kommunedelplanen det bestemmes hvilke alternativer som er aktuelle. Etter at planprogrammet har vært på høring, og det er tatt stilling til hvordan det skal tas hensyn til høringsuttalelsene, vedtas planprogrammet i formannskapene i de tre kommunene.