Nykirke – Barkåker: Forslag til planprogram oversendt kommunene for fastsetting

Onsdag 7. mai ble det endelige forslaget til planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker oversendt de berørte kommunene for fastsetting.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet var lag ut til offentlig ettersyn i Tønsberg, Re og Horten kommuner i perioden 28. februar til 11. april 2014. Totalt kom det inn 36 uttalelser til og forslaget som nå oversendes for fastsetting, er supplert og oppdatert på bakgrunn av høringen.

Endringer framgår av forordet i planprogrammet og i eget merknadsdokument. Endringene dreier seg i hovedsak om presiseringer i teksten.
Oversendelses brev, høringsuttalelser, merknadsdokument og planprogram er vedlagt i høyre meny.