Lovte InterCity-utbygging

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fikk torsdag 16. februar overrakt Jernbaneverkets konseptvalgsutredning for InterCity-strekningene på Østlandet. Hun var strålende fornøyd med utredningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Det er nydelig for en statsråd å stå her i dag. – Dette er et eventyrlig beslutningsgrunnlag, fortsatte statsråden

Hun var sikker i sin sak på utbyggingsambisjonene og hva den politiske behandlingen fremover vil handle om:

– Det er ikke et spørsmål OM Intercity-strekningene blir bygget ut, men hva i slags tempo det skal bygges ut, avslutter samferdselsministeren.

 Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar utredningen fra prosjektleder i Jernbaneverket Anne Siri Haugen og jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: Øystein Grue.