Konsulentbistand til strekningsvis IC-planlegging – tilbudsinnbydelser - supplerende informasjon

InterCity-prosjektet i Jernbaneverket vil legge ut tilbudsgrunnlaget for bistand til strekningsvis planlegging i TransQ, i to puljer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For første pulje ble tilbydere i kategori “5.2.1 Jernbanespesifikke sivilingeniørstjenester” varslet i TransQ 14.08, med opplysninger om kvalifikasjonskrav og spørsmål om de de ønsker konkurransegrunnlaget. 20.08 er fristen for å svare “ja” for de som ønsker konkurransegrunnlaget, som sendes ut 21.08. Tilbudsfristen blir seks uker senere, den 02.10.

Pulje 1 omfatter tilbudsgrunnlag for følgende kontakter:

• Rådgiverkontrakt for reguleringsplan med konsekvensutredning og detaljplan for Sandbukta – Moss – Såstad, basert på planprogram.

- Opsjoner på bistand til konkurransegrunnlag for totalentreprise / bistand til konkurransegrunnlag for totalentreprise inklusive oppfølging i byggefasen / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.

• Rådgiverkontrakt for regulerings- og detaljplan for Venjar – Langset og Kleverud – Sørli, med opsjon på at planområdet utvides mot Stange.

- Opsjoner Venjar – Langset på utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.
- Opsjoner Kleverud - Sørli på utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.

• Rådgiverkontrakt for kommunedelplan Nykirke – Barkåker, basert på utarbeidet planprogram.

- Opsjoner på utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk detaljplan / bistand i KS2-prosessen / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.

• Rådgiverkontrakt for kommunedelplan Drammen – Kobbervikdalen.

- Opsjoner på utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk detaljplan / bistand i KS2-prosessen / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.


I pulje 2, som utlyses etter at tilbudsfristen for første pulje er ute og med tilbudsfrist etter at tildeling av oppdragene i første pulje, utlyses tilbudsgrunnlaget for disse kontraktene:
 
• Rådgiverkontrakt for Sørli – Hamar – Lillehammer: Kommunedelplan med planprogram og konsekvensutredning for strekningen mellom Stange (med opsjon for å starte på Sørli) og Brumunddal, utredning mellom Brumunddal og Lillehammer. Identifisering av og kommunedelplan for strekningen som i hht NTP skal bygges mellom Hamar og Lillehammer til 2026.

- Opsjon på kommunedelplan til Lillehammer. Sørli – Hamar /byggegrense for investeringstiltak til 2024: Opsjoner på utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk detaljplan / bistand i KS2-prosessen / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.

• Rådgiverkontrakt for utredningsfase med opsjon på kommunedelplaner sør for Tønsberg: Avklaring av gjennomgående linjeføring, i første omgang med størst vekt på Larvik og Tønsberg – Stokke, identifisering av strekningen som i hht NTP skal bygges ut til 2026. Opsjon på kommunedelplanfasen for en del av strekningen mellom Stokke og Larvik, i tilbudsinnbydelsen anslås omfanget til 40 km.

• Rådgiverkontrakt for Østfoldbanen Haug – grensen. Forstudie for hele strekningen, frem til ferdig regulering for Haug – Seut og til ferdig kommunedelplan Haug – Sarpsborg.

- Opsjon på sluttført regulering til Sarpsborg. Haug – Seut: Opsjoner på bistand i KS2-prosessen / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise, samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.
Seut – Sarpsborg: Opsjoner på utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk detaljplan / bistand i KS2-prosessen / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise / utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise samt oppfølging av prosjektering og bygging / utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise, samt oppfølging i byggetiden.

Opsjonsomfanget for fase 2 vurderes i lys av tilbudene i pulje 1.