Fullt hus for Vestfoldbanen

I overkant av 80 personer var denne uken samlet for å tenke, vurdere og redegjøre for hvordan fremtidens Vestfoldbane skal se ut. Toppolitikere i Vestfold og Telemark, grunneiere og andre interesserte redegjorde for behov, ønsker og tanker om hvordan det bør bygges jernbane i Vestfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fullt hus: Det er veldig god deltagelse på idéverkstedet til Jernbaneverket i Larvik. Foto: Freddy S. Faerheim

Alt fra toppolitikere i Vestfold og Telemark, til ledelsen i Norsk Jernbaneklubb og grunneiere, sitter nå og redegjør for behovene, ønskene tankene om hvordan det bør bygges jernbane i Vestfold.

Hvilke samfunnsmål og effektmål skal bidra til at en ny utbygging blir en realitet? Det er ett av spørsmålene deltakerne skal svare på i denne åpne og inkluderende utredningsprosessen, som blant andre Terje B. Grennes, Prosjektleder KVUIC Vestfoldbanen, er med å gjennomføre.

- Så langt ser det veldig bra ut, sier Grennes. Vi er veldig spente på hva som kommer ut av dette og hvordan det igjen kan påvirke innholdet på det videre arbeidet, sier Grennes.

- Det jeg er aller mest spent på er om vi får noen nye momenter som vi ikke har tenkt på tidligere. Spesielt knytta til behov og mål, men også i forhold til konsepter.

God stemning

Det er god stemning og høyt engasjement på verkstedet, noe som gjenspeiles i at mange ber om ordet for å fortelle om det de mener er viktige momenter i jernbanenes fremtid

En av de engasjerte politikerne som deltar på verkstedet, er ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol.

Ordførerne jobber for det samme. t.v. Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch. Ordfører i Stokke kommune, Nils Ingar Aabol.

- Jeg tror det er veldig viktig å være med her, kanskje aller viktigst i forhold til bevisstgjøring av det vi som tettsted mener er viktigst, sier ordføreren.  Noe av det viktigste en politiker jobber med for tiden er jernbaneutbygging, og det er veldig fornuftig det Jernbaneverket nå gjør når de invitere til en åpen idéprosess.

Tror du det du sier her har noen påvirkning?

- Ja ellers hadde jeg ikke kommet.

Stokkeordføreren har kommentert jernbaneverkets mulighetsstudie flere ganger siden den ble publisert tidligere i år. Der droppes nemlig Stokke stasjon i ett av alternativene, og for hans del er det allerede kommet frem en veldig viktig enighet.

- Det synes nå for meg, som om at vi ordførere er enig om at alle nåværende stasjoner må beholdes, og at vi har lite tro på høyhastighet. Det er InterCity som er veien å gå, sier en optimistisk ordfører.

Hva ville det bety for din kommune om dere mister stasjonen?

- Det vil bli en katastrofe slik jeg ser det, avslutter ordfører Nils Ingar Aabol.

Ploitikerne på seminaret samlet seg for øvrig om en uttalelse der de vil opprettholde dagens stoppmønster på Vestfoldbanen og at det viktigste nå er å få byggestart på strekningen Larvik - Porsgrunn.