Foreløpige behovsanalyser for IC-strekningene lagt ut – har du innspill?

I henhold til mandatet for konseptvalgutredning for de tre IC-strekningene produseres det fem KVU-dokumenter for hver av de tre strekningene: Behovsanalyse, mål og krav, konseptmuligheter, alternativanalyse og konseptvalgutredning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I linken til høyre ligger foreløpige utgaver av behovsanalysene.

Prosjektet vil gjerne ha innspill på innholdet, både fra dagens og fremtidige brukere av transporttilbudet og andre interessenter. Tilbakemeldinger kan sendes per e-post til lisbet.andersson@jbv.no innen utgangen av uke 44.