Fire store IC-kontrakter signert

Jernbaneverket har signert fire store rådgiverkontrakter for strekningsvis InterCity-planlegging: To med Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS, en med Norconsult AS og en med Rambøll/Sweco.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I signeringsmøtet onsdag 26.11.14 konstaterte Jernbanedirektør Elisabeth Enger at hun er fornøyd med at den strekningsvise planleggingen nå er ordentlig i gang. Rådgiverkontraktene dekker strekningene Venjar - Langset og Kleverud - Sørli på Dovrebanen, Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen og Sandbukta - Moss - Såstad på Østfoldbanen. Elisabeth Enger fremhevet kostnadskontroll som særdeles viktig i den kommende planleggingen og prosjekteringen. 

Viktig med kostnadskontroll

- Vi søker løsninger som kan planlegges, bygges, driftes og vedlikeholdes rasjonelt, og som er funksjonelle for den trafikken som skal avvikles på moderne banestrekninger i et langsiktig perspektiv, sier jernbanedirektøren.

- Investeringsmidlene skal dekke hele IC-området. Da er det ikke rom for å velge ekstravagante løsninger eller å utvide omfanget.  

 

Nye tilbudsinnbydelser ute nå

Jernbaneverket er fornøyde med at det kom mange og svært gode tilbud. Det lover forhåpentligvis godt for tilbudsinnbydelsene for de tre siste strekningsvise rådgiveroppdragene på IC-strekningene. De ligger nå ute med tilbudsfrist 15.01. I denne runden er det lagt spesielt stor vekt på fagfelt det knyttes store utfordringer til, som for eksempel jernbanetekniske løsninger i Drammen, vanskelige fjell- og grunnforhold blant annet i Moss, knutepunktene i Moss og på Tangen, brokonstruksjoner på stort dyp i Tangenbukta og planprosess med sterke politiske fronter i Horten.

Oppdragene starter i ulike planfaser, og inkluderer alle ulike opsjoner i varianter som tar høyde for ulike organiseringsformer og om det velges totalentrepriser eller utførelsesentrepriser. Dersom alle trinn i opsjoner utløses vil de vare helt til  oppfølging i byggefasen.

 

Dovrebanen: Venjar - Langset og Kleverud - Sørli

På disse strekningene skal Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen jobbe med arbeidet med teknisk detaljplan og reguleringsplan. Med seg på laget har de Asplan Viak AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, Brekke & Strand Akustikk AS, ECT AS, NGI, LPO Arkitekter AS, Plan arkitekter AS, Ingenia AS og Safetec Nordic AS.

 

Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker

Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS skal arbeide med teknisk hovedplan  og kommunedelplan med konsekvensutredning, i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Brekke & Strand akustikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Norges Geotekniske Institutt, ECT AS, Ingeniørkontoret Ingenia AS, Safetec Nordic AS, NIKU, Bioforsk AS.  

Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS skal arbeide med teknisk hovedplan  og kommunedelplan med konsekvensutredning, i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Brekke & Strand akustikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Norges Geotekniske Institutt, ECT AS, Ingeniørkontoret Ingenia AS, Safetec Nordic AS, NIKU, Bioforsk AS.

  

Vestfoldbanen: Drammen - Kobbervikdalen

Norconsult AS skal arbeide med teknisk hovedplan, kommunedelplan med planprogram og konsekvensutredning.

 

Østfoldbanen: Sandbukta - Moss - Såstad

Nyetableringen Rambøll/Sweco ANS, som navnet tilsier et samarbeid mellom Rambøll og Sweco, skal på denne strekningen arbeide med teknisk detaljplan og reguleringsplan med konsekvensutredning.

 

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer!