Fire rådgiverkontrakter tildelt

I dag ble tildelingen av de første strekningsvise rådgiverkontraktene for IC-strekningene tildelt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-prosjektet mottok mange  gode tilbud på rådgiverkontrakter. Snart lyses neste pulje ut.Jernbaneverket fikk mange og svært gode tilbud. Etter en grundig evaluering er tildelingen som følger:

· Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen: Norconsult AS

· Vestfoldbanen: Nykirke – Barkåker: Dr. ing Aas Jakobsen

· Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad: Rambøll/Sweco fellesforetak

· Dovrebanen: Venjar – Langset og Kleverud – Sørli: Dr. ing Aas Jakobsen

- Tilbudene i denne runden viste at rådgiverne har lagt ned betydelig innsats i å sette seg inn i oppgavene og tilby gode fagfolk og team. Vi håper det betyr at vi får like gode tilbud i neste pulje, som utlyses 20. november, sier prosjektdirektør for InterCity-utbyggingen, Anne Siri Haugen.

 

Nye oppdrag

Oppdragene som lyses ut  20. november omfatter tre rådgiverkontrakter:

· Dovrebanen: Sørli – Hamar – Lillehammer

· Vestfoldbanen: Tønsberg – Larvik og Porsgrunn - Skien

· Østfoldbanen: Haug – grensen.