Det blir jernbanestasjon i Horten

Regjeringen har bestemt at Jernbaneverket skal ha med fortsatt jernbanestasjon i Horten-området når det bygges nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 - Jernbanestasjon i Horten-området skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det kommer i dag frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

 

 Arbeidet med kommunedelplanen kan dermed starte som forutsatt, i henhold til planprogrammet som ble vedtatt i Horten, Re og Tønsberg kommuner i juni i år. Regjeringens beslutning betyr at alternativ 3B med trasekorridor over Skoppum vest uten stasjon ikke blir med inn i arbeidet med kommunedelplanen, som ellers følger planprogrammet som ligger her.


- Vi ser frem til å komme i gang med kommunedelplanen. Vi skal følge oppskriften i planprogrammet for å se på fordeler og ulemper med de ulike alternativene. I samarbeid med kommunene og med innspill fra andre interessenter skal kommunedelplanen ende opp med ett alternativ. Når det valgte trasealternativet er bygget har vi kommet et langt skritt videre mot en velfungerende bane og et godt togtilbud for de reisende til og fra Hortens-området, de andre Vestfoldbyene og Grenland, sier prosjektdirektør for InterCity-prosjektet Anne Siri Haugen. 

 

Stort passasjergrunnlag

Passasjergrunnlaget på dagens stasjon på Skoppum er stort. Potensialet for enda flere passasjerer vil bli mye større med et nytt dobbeltspor som reduserer reisetiden og legger til rette for flere togavganger.

- Regjeringen har derfor slått fast at det skal planlegges med stasjon i Horten-området. Det videre arbeidet med kommunedelplan vil gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta endelig stilling til trasé for strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Kartet viser de tre alternativene som nå utredes videre. Klikk på kartet for å se det i større utgave.