Bane NOR inviterer til markedsdialog

Vi planlegger å oppgradere Grorud stasjon for å legge til rette for at flere og lengre tog kan gå fra Grorud. Stasjonen skal også bli universelt utformet, og bli et bedre utviklet kollektivknutepunkt.

Bane NOR inviterer til markedsdialog for Grorud stasjon.

Prosjektet er i startfasen, og jobber nå med hovedplanen. I løpet av 2022 skal vi ut i markedet med en større rådgiverkontrakt til arbeidet med teknisk detaljplan og deretter reguleringsplan. I den anledning inviterer vi til markedsdialog, der vi ønsker innspill fra aktuelle aktører i markedet. Dette avholdes i løpet av uke 5.

Interesserte rådgivere kan ta kontakt med fagansvarlig for leverandører Morten Sigvardsen:  
morten.Sigvardsen@banenor.no / 90118565