Planprosess og framdrift

Prosjektet er i planleggingsfasen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planovergangen på stasjonsområdet vert erstatta av ei overgangsbru med trapp og heis. (Foto: Ingunn Halvorsen, Bane NOR)

Planen vidare ser førebels slik ut:

  • Detaljprosjektering fram til hausten 2020
  • Avgjerd om investering og vidareføring til byggeplan og bygging i 2023
  • Ny overgangsbru klar til bruk i 2026