Gol stasjon

Bane NOR skal modernisere plattformene og bygge ny overgangsbru på Gol stasjon på Bergensbanen. Det vert enklare og tryggare å reise til og frå stasjonen.

Me skal fjerne planovergangen og bygge ny overgangsbru med trapp og heis. Med universell utforming vert stasjonen lettare tilgjengeleg for alle. Prosjektet er planlagd ferdig i 2023.

2019
2021
2022
2023
  • Detaljplanlegging startar
  • Byggeplanlegging og førebuande arbeid
  • Bygginga startar
  • Planlagd ferdig anlegg