Galterud kryssingsspor

Nytt kryssingsspor etableres på venstre side av dagens spor, sett i østlig retning mot Kongsvinger. Når det skal føres et ekstra jernbanespor under Kraftverksbroen blir det for lite plass til dagens driftsveg under broen. Det etableres derfor ny undergang.

Hensikten med prosjektet er å forbedre kapasiteten på Kongsvingerbanen ved å legge til rette for et kryssingsspor for godstog på opptil 750 meter. Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk med både gods- og persontog. Galterud ligger på en del av Kongsvingerbanen der det er langt mellom lange kryssingsspor og etablering av kryssingsspor her vil gjøre banen mer robust og lette fremføringen av lange godstog.