Om delprosjektet

Det bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse E6-tunnelen. Her etableres det tverrslagstunneler og adkomsttunnel.

Det er første gang splitting av fjell, uten bruk av sprengstoff (drill & split), blir brukt som drivemetode i et stort norsk tunnelprosjekt.  

Om delprosjektet Tunnel Oslo S - Ekeberg

  • Det italienske selskapet Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) utførte arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet frem til januar 2018
  • Totalentreprenøren signerte kontrakten 25.2 2015, til en verdi av 1.2 milliarder kroner
  • 29. januar 2018 hevet Bane NOR kontrakten med Condotte på grunn av økonomiske problemer hos totalentreprenøren
  • Kontrakten mellom Bane NOR og det italienske selskapet var en av fem totalentrepriser (EPC-kontrakter) i prosjektet
  • I dag har AF Gruppen tatt over det resterende arbeidet på denne delen av prosjektet

Du kan lese mer om hevingen av kontraktene med Condotte her!