Om delprosjektet

Det er bygget en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. Inne i Ekebergåsen krysser denne tunnelen E6-tunnelen. Her er det bygget tverrslagstunneler og adkomsttunnel.

Det er første gang splitting av fjell, uten bruk av sprengstoff (drill & split), er brukt som drivemetode i et stort norsk tunnelprosjekt.