Ekstraordinært tunnelarbeid ved Jomfrubråtveien

Bane NOR varsler om støyende arbeid: I tunnelen under Jomfrubråtveien utføres det et ekstraordinært arbeid som gir en del støy, men som skal ligge innenfor vedtatte støygrenser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet består i å fjerne betong fra dreneringsrør/kanaler. Dette er et problem som er avdekket i forbindelse med ferdigstillelse av den nordlige delen av Follobanens tunnel. Arbeidet startet mandag 13.1, og er beregnet til 10 dager.

Det arbeides dag- og nattskift på grunn av behovet for å få utført arbeidet raskt. Arbeidet skal ikke utføres i innsovningsperioden 23-01.

Vi beklager ulempene som arbeidet medfører. Det kan gis tilbud om alternativ overnatting dersom det er behov for det. Kontakt follobanen@banenor.no eventuelt tlf. 477 94 866.