Vevelstad - arbeid med strømforsyning

I området ved Skoglia/Ospelia gjennomføres fra november et arbeid for fremtidig strømforsyning til Follobanens tunneler. Ved Ospelia ble det før sommeren boret et hull ned til tunnelen, for kabling for fremtidig strømforsyning. Nå skal dette arbeidet fortsette ved at det forberedes et transformatorbygg ca 100 m fra borehullet, og det skal graves en kabelgrøft mellom disse to punktene. (Artikkelen blir oppdatert)

Arbeidet er planlagt å vare i inntil 8 uker, med oppstart i uke 45 (4.-8.11). Arbeidet skal i hovedsak foregå mandag-fredag fra kl. 07-19.

Vanlig ferdsel på gangveien i området skal ivaretas i perioden, med unntak av noen kortvarige sprengninger på tomta for transformatorbygget. For disse sprengningene kan det abonneres på et SMS-varsel. Det vil også kunne bli noe støyende arbeid i forbindelse med pigging. 

I første fase vil det ryddes skog og felles noen større trær. Dette vil kunne berøre området rundt, men vil bli underlagt strenge sikringstiltak.

Ferdigstillelsen av området, med installasjon av kabler og oppføring av transformatorbygg, er planlagt til slutten av første halvår 2020.

For spørsmål kontakt e-post follobanen@banenor.no.