Vevelstad-sprengning for strømforsyning

I området ved Skoglia/Ospelia på Vevelstad er det startet med sprengningsarbeid i arbeidet med fremtidig strømforsyning til Follobanens tunneler.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Ospelia ble det før sommeren boret et hull ned til tunnelen, for kabling for fremtidig strømforsyning. Nå forberedes et transformatorbygg ca 100 m fra borehullet, og en kabelgrøft mellom disse to punktene. Denne uken startet sprengningen av transformator-tomten.

Hele arbeidet med grøfter og opparbeidelse av tomt er planlagt å vare fram mot jul, og startet i uke 45. Arbeidet skal i hovedsak foregå mandag-fredag fra kl. 07-19. 

Vanlig ferdsel på gangveien i området skal ivaretas i perioden. Unntaket er sprengningene som medfører avstengning med vakter noen få minutter når salvene skal gå. Sprengningene er planlagt å vare i ca to uker.

Arbeidsområdet ligger ganske nær boligene i området, men det skrånende terrenget demper det meste av sprengningene. Det er også ryddet skog og felt noen større trær i området, med strenge sikkerhetstiltak under arbeidet. 

Det vil kunne bli noe støyende arbeid i forbindelse med pigging.

Ferdigstillelsen av området, med installasjon av kabler og oppføring av transformatorbygg, er planlagt til slutten av første halvår 2020.

For spørsmål kontakt e-post follobanen@banenor.no.