Vevelstad-sprengning for strømforsyning

I området ved Skoglia/Ospelia på Vevelstad er det startet med sprengningsarbeid i arbeidet med fremtidig strømforsyning til Follobanens tunneler.

Ved Ospelia ble det før sommeren boret et hull ned til tunnelen, for kabling for fremtidig strømforsyning. Nå forberedes et transformatorbygg ca 100 m fra borehullet, og en kabelgrøft mellom disse to punktene. Denne uken startet sprengningen av transformator-tomten.

Hele arbeidet med grøfter og opparbeidelse av tomt er planlagt å vare fram mot jul, og startet i uke 45. Arbeidet skal i hovedsak foregå mandag-fredag fra kl. 07-19. 

Vanlig ferdsel på gangveien i området skal ivaretas i perioden. Unntaket er sprengningene som medfører avstengning med vakter noen få minutter når salvene skal gå. Sprengningene er planlagt å vare i ca to uker.

Arbeidsområdet ligger ganske nær boligene i området, men det skrånende terrenget demper det meste av sprengningene. Det er også ryddet skog og felt noen større trær i området, med strenge sikkerhetstiltak under arbeidet. 

Det vil kunne bli noe støyende arbeid i forbindelse med pigging.

Ferdigstillelsen av området, med installasjon av kabler og oppføring av transformatorbygg, er planlagt til slutten av første halvår 2020.

For spørsmål kontakt e-post follobanen@banenor.no.