Varsel om sprengningsarbeid

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Bane NOR sprengningsarbeid i nordre del av Ekebergåsen. Arbeidene kan i perioder føre til støy for de nærmeste naboene. Bane NOR beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidet pågår i området under Kongsveien/Mosseveien. Arbeid vil pågå hele døgnet,men sprengningsarbeidet pågår hverdager mellom klokken 7 og 23 og lørdager mellom klokken 7 og 16. Det sprenges inntil fire salver hver dag.

Arbeidet i dette området skal etter planen være ferdig i løpet av juli 2018.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Arbeidet innebærer sprengning, boring og pigging i fjellet samt utkjøring av masser.

Bane NOR skal holde seg innenfor gjeldende grenser for støy og rystelser. Det er satt ut rystelsesmålere for å kontrollere at rystelsene ikke overskrider gjeldende grenseverdier. Selv om vibrasjonene er små, kan det være lurt å sikre glass og løse gjenstander.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

SMS-varsling
Bane NOR har opprettet egen SMS-varsling for naboene. Ved å sende kodeord TRESPORSHALLEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende TRESPORSHALLEN STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gunnar Børseth
  • Tlf: 906 38 626, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken16: Nabovakttelefon 459 75 212