Nabovarsel: Støyende arbeid ved Jomfrubråten

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Bane NOR tunnelarbeid i fjellet under Jomfrubråten. Arbeidet kan i perioder føre til støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fremdrift januar 2017: Den oransje fargen viser hva som er ferdig bygget. Den røde fargen viser hvor det er aktivitet nå.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidet pågår rundt 100 meter under bakken, i området mellom Jomfrubråtveien 23 og Jomfrubråtveien 35.

Det er innvilget dispensasjon til å jobbe hele døgnet, men det meste av arbeidet foregår på dagtid. Enkelte husstander kan merke noe boring og pigging om natten. Bane NORs beregninger tilsier at arbeidet ikke skal overskride gjeldende grenseverdier for støy.

I tillegg til boring og pigging, pågår det sprengningsarbeid i samme område hverdager mellom klokken 7 og 23 og lørdager mellom klokken 7 og 16. Det ble sendt ut informasjon om dette arbeidet til berørte naboer høsten 2016.  

Tunnelarbeidet ved Jomfrubråten skal være ferdig i løpet av våren 2017. Vi beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.  

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • Senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Nina Emilie Pay i vanlig arbeidstid
    Tlf: 922 04 141, e-post: follobanen@banenor.no
  • Nabovakttelefon 459 75 212 etter klokken 16
  • Byggeleder Marcus Lawton
    Tlf: 907 50 621, e-post: follobanen@banenor.no