Nå er tunnelarbeidet i nordre del av Ekebergåsen godt over halvveis

Når vi nå går inn i julen og snart et nytt år, er over 65 % av tunnelen under Ekeberg og ut mot Oslo sentrum, ferdig. 4700 meter med hardt fjell er til nå sprengt og splittet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sørover i tunnelløpet under Ekeberg, er det utstøping av betonghvelvet i tunnelene som pågår. Dette arbeidet kommer til å pågå frem til sommeren slik at follobaneløpene skal stå klare til gjennomslaget med tunnelboremaskinene. Når de to store tunnelboremaskinene, som arbeider i den lange tunnelen mellom Langhus og Ekeberg, får sitt gjennomslag, skjer det i området under EKT ridesenter på Ekeberg og Jomfrubråten.

Her kan du se hvor langt tunnelboremaskinene har kommet og hvor de er i forhold til der du bor!

Tresporshallen 
Til våren blir det også et gjennomslag fra Tresporshallen og ut til betongtunnelen ved Middelalderparken, som etter hvert skal føre togene inn til Oslo S. Tresporshallen er en fjellhall som ligger inne i Ekebergåsen. Den er 470 kvadratmeter stor og det er her de to dobbeltsporene og tunnelen for inngående Østfoldbane samles. 

Arbeidet fra hallen og ut til betongtunnelen pågår for fullt og det er ca 20 meter igjen før to av tunnelløpene uner E6, kommer ut i dagen. I det tredje løpet gjenstår det litt mer arbeid. Det er hovedsakelig sprengningsarbeider og pigging som pågår i dette området. I tillegg er forberedelsene til gjennomslaget i gang på utsiden.

Fra Tresporshallen. Foto: Helene Andersen, Bane NOR

Støyende arbeid
Arbeidet påvirker dessverre beboere i Gamlebyen. Bane NOR beklager de ulempene det medfører. Arbeidet i dette området skal etter planen være ferdig i slutten av februar 2018.

Østfoldbanen
De to Follobanesporene og nye spor til Østfoldbanen skal gå i en betongtunnel under sporområdet på Loenga, deretter under Middelalderparken og helt frem til de møter påhugget for den lange tunnelen gjennom Ekebergåsen. Det nye sporet til den utgående Østfoldbanen går opp i dagen etter å ha passert Middelalderparken. Deretter fortsetter den i åpen trasé sydover langs havnen, slik som i dag. 

Tunnelportalen Søndre Portal
Ved Sydhavna skal det nye tunnelløpet for inngående Østfoldbane møte traséen for dagens Østfoldbane. Tunnelportalen her kalles Søndre Portal. Ved Søndre Portal arbeides det med å utvide dagens jernbanebru for Østfoldbanen slik at det blir plass til det nye sporet for inngående Østfoldbane. Selve portalen skal etableres i løpet av sommeren 2018 og den vil bli liggende rett under Mosseveien, på nivå med dagens Østfoldbane.

SMS-varsling
Vil du ha et lite varsel før en sprengingssalve? Ved å sende kodeord FOLLOBANEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende FOLLOBANEN STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.

Tresporshallen er 470 kvadratmeter stor. Her med dobbeltsporet som skal gå mellom Oslo og Ski. Foto: Helene Andersen, Bane NOR