Hva skjer under E6?

Se tunnelarbeidet som skjer under E6, en av Norges mest trafikkerte veitunneler. Det er kort avstand til Follobanens nye tunneler. Arbeidet gjennomføres derfor svært forsiktig med den nye metoden boring og splitting – uten sprengstoff. Metoden er valgt for enkelte deler av tunnelanlegget nærmest Oslo sentrum av hensyn til eksisterende infrastruktur.

Slik bores og splittes tunnelen under E6

 • En borerigg kjører frem til stuffen, som er det innerste punktet i tunnelen, og en ny syklus starter opp
 • Maskinen borer hull etter en nøyaktig boreplan. Det bores opp mot 650 hull innenfor et tverrsnitt på 85 m2. Boreriggen kan gjøre all boringen automatisk, men det er alltid en operatør som styrer maskinen
 • En hydraulisk jekk kalt «Superwedge» bryter løs fjellet mekanisk. Jekken er festet på en standard gravemaskin
 • Løst fjell pigges ned med en hammer før det foretas en manuell rens
 • Steinmassene lastes ut med en hjullaster og kjøres senere til et godkjent deponi
 • Fjellforholdene kontrolleres av geologer fra Bane NOR og entreprenøren. Omfanget av nødvendig sikring vurderes
 • Gitterbuer monteres for å sikre og stabilisere fjellet. Det er liten overdekning og få meter til E6
 • Tunnelen forsterkes med sprøytebetong
 • Prosessen gjentas
 • Gjennomsnittlig fremdrift er ca. 0,5 meter i døgnet
 • Arbeidsoperasjonen som er vist i filmen har tatt ca. tre døgn.  

Mellom Oslo og Ski bygges landets hittil lengste jernbanetunnel på 20 km. Hoveddelen av tunnelen bores med fire tunnelboremaskiner, mens tunnelarbeid på strekningen Oslo S - Ekeberg utføres med boring og splitting – i tillegg til strekninger med tradisjonell sprengning.