Spørsmål og svar om drill&split

Ved tunnelboring i urbane strøk, er det ofte trangt om plassen. Deler av de nye tunnelløpene inne i Ekebergåsen skal passere eksisterende vei- og tunnelanlegg. Får å unngå rystelser i dette området, skal Bane NOR for første gang i Norge mekanisk bryte fjellet, uten å bruke sprengstoff.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hva er drill&split?
Drill&split er en skånsom metode for driving av tunnel uten å bruke sprengstoff. Metoden med mekanisk splitting av fjellet, gir ingen rystelser og meget god kontroll under berguttak. Drill&split baseres på tett hullboring og mekanisk splitting av berget, og blir utført med en hydraulisk jekk.

Hvorfor benyttes denne metoden på deler av Follobaneprosjektet?
Ved tunnelboring i urbane strøk, som i Oslo ved inngangen til Oslo S, er det trangt om plassen. Deler av tunnelløpene inne i Ekebergåsen skal passere vei- og tunnelanlegg og annen sensitiv infrastruktur. Enkelte steder er det fire meter fra eksisterende tunneler og til Follobanens nye spor, mens avstanden andre steder langs traséen er langt større. Der det er trangt gjennomføres arbeidet svært forsiktig.

Hvor skal det splittes?
Det skal blant annet splittes under E6, på deler av Østfoldbanens inngående spor og i adkomstunnelene fra den nedlagte Sjursøytunnelen.

Hvordan utføres drill&split?
Metoden er todelt. Først må det utføres tett hullboring som følger et presist geometrisk mønster. Det bores opp mot 500 hull innenfor et tverrsnitt på 68 m3. Deretter splittes hvert borehull i flere omganger. Hullene har en diameter på 76 mm eller 101 mm, og er 1,4 meter lange. Avstanden mellom hullene er på 0,4 – 0,5 meter.Hvor langt kan det drives med denne metoden daglig?
Gjennomsnittlig fremdrift er i underkant av en meter i døgnet.

Hva slags maskin blir brukt?
Drill&split blir utført med en hydraulisk jekk kalt «Superwedge». Jekken festes på en standard gravemaskin. Maskinen har et splittetrykk på 2400 tonn. Selve kilen er ca. 1 meter lang og må smøres med jevne mellomrom.

Vil naboer merke arbeidene?
Nei, denne metoden gir ingen rystelser.

Kilde: Bane NOR/Follobaneprosjektet og Condotte