Over halvveis mellom Oslo S og Ekeberg

På Sydhavna, som er ett av Follobaneprosjektets to anleggsområder nær Oslo sentrum, er sprengningsarbeidet over halvveis. Nesten hele det nye løpet for Østfoldbanens inngående spor er ferdig bygget, og arbeidet i Follobanens to løp pågår for fullt i begge retninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den oransje fargen viser hva som er ferdig bygget. Den røde fargen viser hvor det er aktivitet nå.

Siden hovedarbeidet begynte i september 2015 er det sprengt og splittet til sammen 2625 meter hardt fjell mellom Oslo S og Ekeberg. Det er den italienske entreprenøren Condotte som utfører arbeidet på denne delen av Follobaneprosjektet.

Arbeid fra seks angrepspunkter
Til sammen seks tunnelfronter er nå i arbeid samtidig. I nordgående retning mot Oslo S krysser den inngående Østfoldbanen under Ekebergtunnelen om kort tid, og Follobanens to løp passerer samme strekning i løpet av oktober. For å være ekstra varsomme i dette området, som rommer vei- og tunnelanlegg, skal deler av arbeidet utføres med den skånsomme drivemetoden drill & split uten sprengning. 

I sørgående retning mot Ski er tunnelen nesten kommet til Jomfrubråten. Sprengningene passerer under Hundesletta i september/oktober og fortsetter sydover mot Sportsplassen. Arbeidet avsluttes ved Jomfrubråtveien 35, på høyde med EKT Rideskole, våren 2017. Her overtar Follobaneprosjektets andre tunnelentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, som skal drive 18,5 km av den 20 km lange tunnelen med tunnelboremaskiner. 

Hvilke naboer blir berørt?
I høst og vinter er det i hovedsak naboene på Jomfrubråten som vil merke tunnelaktivitetene. I tillegg til sprengning, utføres det boring og pigging i fjellet.

Jernbaneverket har installert rystelsesmålere i området for å kartlegge rystelsene i grunnen og sikre at de ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

Hvor skal den utgående Østfoldbanen gå?
Den utgående Østfoldbanen vil ha samme trasé som i dag. De to Follobanesporene og nye spor til Østfoldbanen skal gå i en betongtunnel under sporområdet på Loenga helt frem til de møter påhugget for den lange tunnelen gjennom Ekebergåsen.  Det nye sporet til den utgående Østfoldbanen går opp i dagen etter å ha passert området som kalles Klypen og går deretter i åpen trasé sydover langs havnen, slik som i dag. 

SMS-varsling
Ved å sende kodeord FOLLOBANEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende FOLLOBANEN STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.