Nabovarsel: Sprengningsarbeid ved Jomfrubråten

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Jernbaneverket sprengningsarbeid ved Jomfrubråten. Arbeidene kan i perioder føre til støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor pågår arbeidene?
Sprengningsarbeidene pågår hverdager mellom klokken 7 og 23 og lørdager mellom klokken 7 og 16. Det sprenges inntil fire salver hver dag.

Sprengningene passerer under Hundesletta i september/oktober og fortsetter sydover mot Sportsplassen. Arbeidene avsluttes ved Jomfrubråtveien 35, på høyde med EKT Rideskole, våren 2017.

Jernbaneverket beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.   

Hva slags arbeid gjennomføres?
Arbeidene skjer rundt 100 meter under bakken, i området Jomfrubråten/Ekeberg. I tillegg til sprengning, utføres det boring og pigging i fjellet. Arbeidene er en del av Follobaneutbyggingen, som pågår i dette området frem til 2021.

Jernbaneverket skal holde seg innenfor gjeldende grenser for støy og rystelser. Det er satt ut rystelsesmålere for å kontrollere at rystelsene ikke overskrider gjeldende grenseverdier.

Selv om vibrasjonene er små, kan det være lurt å sikre glass og løse gjenstander.

SMS-varsling
Ved å sende kodeord FOLLOBANEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende FOLLOBANEN STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Jernbaneverket dersom du har noen spørsmål: