Nabovarsel: Støyende arbeid på Sydhavna

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket utføre arbeider på jernbanesporene ved Kongshavnveien 28. Dette kan i perioder føre til noe støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når pågår arbeidene?
Arbeidene pågår i to perioder, fra 25. juni - 1. juli og fra 1. - 8. august, og utføres i forbindelse med at togtrafikken på Østfoldbanen er delvis eller helt stanset fra uke 25 til og med uke 31.

For å utnytte perioden maksimalt og påføre minst mulig ulempe for de reisende, blir det aktiviteter hele døgnet. Jernbaneverkets beregninger tilsier at arbeidene ikke skal overskride gjeldende grenseverdier for støy.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Det skal bores og støpes en grunnmur av betongsøyler, og settes opp en beskyttelsesvegg for å sikre arbeidene mot trafikk på jernbanestrekningen.

Vi beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.  

Arbeidene er en del av Follobaneutbyggingen, som pågår i dette området frem til 2021.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Jernbaneverket hvis du har noen spørsmål:

Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Nina Emilie Pay
Tlf: 922 04 141, e-post: follobanen@jbv.no