Masser til Moss

Hvert døgn fraktes rundt 1100 tonn steinmasser fra Follobaneprosjektet med lekter mellom Myggbukta i Oslo og Moss havn. Det utgjør en tredjedel av massene som tas ut fra Sjursøytunnelen. I Moss skal massene gjenbrukes og dekke til forurenset sjøbunn i deler av Værlebukta.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den midlertidige kaien er etablert i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn. Det går to lektere i døgnet med masser fra Follobaneprosjektet og Bekkelaget renseanlegg, og de to prosjektene leverer samlet ca. 3400 tonn.

- Vi er opptatt av at utbyggingen av Follobanen skjer så skånsomt som mulig for omgivelsene, og er glade for å få til en miljøvennlig transportløsning for disse massene, forteller en fornøyd prosjektleder Adler Enoksen.

Under byggingen av Follobanen skal det tas ut rundt 10-11 millioner tonn steinmasser. For Follobaneprosjektet er det et mål at massene skal gjenbrukes på en samfunnsmessig og miljømessig god måte.

Foto: JBV Follobanen