Hva skjer på Sydhavna?

På Sydhavna, som er ett av Follobaneprosjektets to anleggsområder nær Oslo sentrum, er det full aktivitet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidslag ved Follobanens tunnel på Sydhavna. Kilde: JBV Follobanen.

Store deler av det nye løpet for Østfoldbanens inngående spor er ferdig bygget, og i juni begynte sprengningsarbeidene i den nordlige delen av Follobanens lange tunnel.

Dette skjer videre i 2016
Sprengningsarbeidene fortsetter gjennom sommeren og høsten. Arbeidene pågår hele døgnet, men sprengningene er begrenset til hverdager mellom klokken 7 og 23 og lørdager 7 - 16.

Få naboer rundt dette anlegget blir påvirket, men de det gjelder mottar informasjon og får tilbud om SMS-varsling før sprengninger. I høst og vinter er det i hovedsak naboene på Jomfrubråten som vil merke tunnelaktivitetene.

Jernbaneverket installerer rystelsesmålere i området for å kartlegge rystelsene i grunnen. Målingene utføres
kontinuerlig og gir verdifull informasjon som brukes til å overvåke sprengningene.

Entreprenøren tar sommerferie fra 18. til og med 31. juli.