Hva skjer på Sydhavna?

På Sydhavna, som er ett av Follobaneprosjektets to anleggsområder nær Oslo sentrum, er det full aktivitet.

Arbeidslag ved Follobanens tunnel på Sydhavna. Kilde: JBV Follobanen.

Store deler av det nye løpet for Østfoldbanens inngående spor er ferdig bygget, og i juni begynte sprengningsarbeidene i den nordlige delen av Follobanens lange tunnel.

Dette skjer videre i 2016
Sprengningsarbeidene fortsetter gjennom sommeren og høsten. Arbeidene pågår hele døgnet, men sprengningene er begrenset til hverdager mellom klokken 7 og 23 og lørdager 7 - 16.

Få naboer rundt dette anlegget blir påvirket, men de det gjelder mottar informasjon og får tilbud om SMS-varsling før sprengninger. I høst og vinter er det i hovedsak naboene på Jomfrubråten som vil merke tunnelaktivitetene.

Jernbaneverket installerer rystelsesmålere i området for å kartlegge rystelsene i grunnen. Målingene utføres
kontinuerlig og gir verdifull informasjon som brukes til å overvåke sprengningene.

Entreprenøren tar sommerferie fra 18. til og med 31. juli.