Sankta Barbara vokter over tunnelarbeiderne

4. desember ble festdagen til tunnelarbeidernes egen skytshelgen, St. Barbara, feiret på Follobaneprosjektet.

Foto: Michael Hansen/Condotte, AGJV og Jernbaneverket.