Sydhavna: Naboinformasjon desember

Sprengningsarbeidene i Sjursøytunnelen har pågått siden oktober. Arbeidene kan i perioder føre til støy for de nærmeste naboene. Siste sprengning før jul er lørdag 19. desember. Arbeidene starter igjen 4. januar 2016.

Nærmere informasjon finnes i nabobrevet som er sendt ut til naboer i området.