Naboinformasjon: Grøftegraving på Vevelstad

Bane NORs entreprenør, Acciona Ghella, har startet arbeid på Vevelstad for å grave ut en grøft til kraftkabler. Grøften, som går parallelt med gangstien, vil blir gjerdet inn.

Foto: Dieter Stehle /Pixabay

Kabelgrøften går langs gangveien fra Trafo-bygget. Det blir ikke nødvendig å sperre gangveien bortsett fra i helt korte perioder mens maskiner eller materialer fraktes inn eller ut. Når det skjer vil det være bemanning som passer på at det skjer på en trygg måte. Entreprenøren skal holde gangveien ren mens arbeidet pågår.

Når skjer anleggsarbeidet?

Arbeidstid for dette arbeidet blir kl. 7.00 til -18.00, mandag til og med torsdag. Entreprenøren skal etter planen være ferdig 8.april og opplyser at dette arbeidet ikke skal utføres på helligdager.

Det blir mindre støy enn det var under bergboringen i området i fjor. Entreprenøren forventer et lydnivå rundt 65 dB i de aller nærmeste boligene. Etter hvert som arbeidet skrider frem, vil det variere hvilke husstander som får mest ulempe. Vi beklager at arbeidet fører til støy for naboene.

Takk for samarbeid og tålmodighet mens vi tilrettelegger for den nye jernbanen!

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, du kan også sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.