Avansert støydemping i sporet

I Follobanens tunnel Blixtunnelen er monteringen av fastspor og skinner kommet langt. På deler av strekningen med lavest overdekning er det nå ferdig installert avanserte støydempende skinnefester. Disse skal sikre et betryggende lydnivå når togene settes i drift i 2022.

Vanguard installert i Blixtunnelen. Foto: AGJV

I alt er det ca 930 meter av tunnelstrekningen på 20 km som er forsynt med spesielle skinnefester, som lyder navnet Vanguard. Den viktigste lokaliseringen er i området mellom Vevelstadåsen skole og Ramstad terrasse, der det ligger en rekke boliger. I tillegg er det montert Vanguard på et felt rett under dagens anleggsområde ved Kvakestad, der det bare er en håndfull boliger.

De støydempende skinnefestene fungerer slik at skinnene faktisk «svever over bakken». Vanligvis hviler togskinner rett på underlaget, mens med Vanguards er skinnene festet i et oppheng på skinnehalsen, som gjør at skinnene henger frie fra underlaget. Se også foto, og på denne linken kan man se hvordan teknologien virker.

Strukturstøy

Det er den såkalte strukturstøyen som skal reduseres med disse støydempende tiltakene. Strukturstøy er den som oppstår når togkjøringen skaper vibrasjoner i tunnelen, som forplanter seg gjennom fjellet og opp til boliger på overflaten.

I planleggingen av prosjekter som Follobanen gjøres det grundige og vel innarbeidede beregninger på hvilket nivå av strukturstøy som vil komme på ulike deler av strekningen. Dette utgjør grunnlaget for planene for støydemping. Når tunnelen så var boret ferdig, ble det i 2019 gjennomført en test som simulerte togdriften ved hjelp av kraftig vibrerende testkjøretøy. Resultatene derfra var meget gode, og viste at bare en liten del av strekningen hadde behov for ekstra støydemping av typen Vanguard.