Stor øvelse ga gode svar

Røyk veltet ut over Gamlebyen og nødetatene rykket ut med fulle styrker til Åsland og Sydhavna da Bane NOR arrangerte en stor og realistisk øvelse onsdag formiddag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det handlet om brann i Follobanens tunnel på Oslo-siden, og evakuering av store mannskaper fra tunnelarbeidene. Øvelsen ga mange gode svar, ikke minst fra et nytt ventilasjonssystem som kan styre røykutviklingen i tunnelene.

- Follobanen satser mye på høy sikkerhet og god beredskap, og da er det viktig å kunne øve sammen med nødetatene. Vi fikk se at teknologien nede i tunnelene fungerte godt, og at evakueringen ble gjennomført raskt og kontrollert, sier Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein.

- Vi må også takke nødetatene og samarbeidspartnerne innenfor vei- og togtrafikken, som bidro sterkt til et godt resultat, sier Borenstein. Han trekker også fram det viktige samspillet mellom Follobanens egne delprosjekter i hovedtunnelen og i den tradisjonelle sprengningsdelen nær tunnelutløpet i Oslo. - Samspillet på tvers i prosjektet er viktig, og ga oss verdifull erfaring, sier han.

Ny fase

Tidspunktet for øvelsen var valgt fordi Follobanens lange tunnel mellom Oslo S og Kvakestad/Ski nå er boret ferdig. Samtidig er den nye ventilasjonsløsningen montert og klar for testing. I månedene fremover monteres strøm, skinner, telesystemer, jernbaneteknikk og signalanlegg.

Beredskapsøvelsen omfattet røyk fra tre store røykmaskiner, varsling, evakuering og redning fra tunnel. Røyken var godt synlig fra tunnelåpningen, men var ikke skadelig og forsvant innen ganske kort tid. Til tross for noe begrenset sikt kunne togtrafikken passere som normalt, og heller ikke biltrafikken på Mosseveien ble hindret av øvelsesrøyken, mye takket være godt forberedt direkte kommunikasjon mellom partene.

Nødetatene rykket ut både til Kongshavn ved Mosseveien og til anleggsområdet på Åsland sør for Oslo. Det er her tunnelarbeidet i hovedsak drives fra, og der en evakuering fra hele tunnel-lengden vil skje ved en reell hendelse.  I alt var det 176 personer som ble evakuert under øvelsen, og det ble også testet uttransportering med ambulanse av en øvelsesdeltaker som spilte kritisk skadd.