Status for arbeidet i Ekebergåsen

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Bane NOR sprengningsarbeid og pigging i nordre del av tunnelen i Ekebergåsen. Vi beklager de eventuelle ulemper arbeidet medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den nordre delen av Follobanens lange tunnel er nå synlig i fjellet under Mosseveien ved Middelalderparken. Arbeidet med å koble denne tunnelen med betongtunnelen (kulverten), som går under Middelalderparken mot Oslo S, er nå godt i gang. Hele Inngående Østfoldbane er ferdig og overlevert. Liningarbeidet i Utgående Follobane er også ferdig. Det arbeides med å fullføre liningen i Inngående Follobane.

I Tresporshallen, inne i Ekebergfjellet, er bergarbeidet ferdig. Her pågår betong- og konstruksjonsarbeider. Litt lenger inn, i Inngående Follobane pågår det rensk av bunnen i tunnelen. Dette medfører pigging og noe sprengning inne i fjellet i området under Ekebergparken i sommer. Sprengningsarbeidet utføres med mindre salver, og er av mindre skala sammenlignet med tidligere sprengningsarbeid. Arbeidet med sprengning skal etter planen være ferdig i midten av juli. Arbeidet pågår mandag til og med lørdag hele døgnet, bortsett fra sprengningsarbeidet som pågår mellom klokken 07.00-23.00. 

Målere
Det er satt ut rystelsesmålere for å kontrollere at vibrasjonene ikke overskrider gjeldende grenseverdier som er satt for å sikre en trygg anleggsgjennomføring. Opplever du vibrasjoner i forbindelse med arbeidet, kan det være lurt å sikre glass og løse gjenstander.

Vi følger nøye med på målingene i forbindelse med arbeidet og så langt viser disse at vi er innenfor grenseverdiene.

Støydispensasjon 
Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet. Follobaneprosjektet har støydispensasjon til å sprenge fram til klokken 23.00.

Når det gjelder annet støyende arbeid har vi dispensasjon til dette hele døgnet.
Det tas hensyn til innsovningsperioden fra klokken 23 til 01.00.