Første delprosjekt avsluttes:          Vaktskifte for Drill & Blast

Nå er de to tidligere delprosjektene Tunnel Drill & Blast og Tunnel TBM slått sammen til ett delprosjekt Tunnel. Drill & Blast er det første delprosjektet som ferdigstilles på Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gamle og nye sjefer: Elise Mühlbradt (t.h.) har ledet D&B, Rune Austeng har ansvaret i sluttfasen. Anne Kathrine Kalager overtar dem begge. Nye roller for Elise er Construction Manager TBM, der hun får Rune som NK.

Overleveringen av delprosjektet til TBM sluttføres ved juletider, og dermed settes det strek for en dramatisk og imponerende historie i et meget krevende tunnelarbeid midt i en "spaghetti" av installasjoner i Ekebergåsen.

Delprosjektet Drill and Blast (D&B) har hatt ansvaret for den delen av Follobanens tunneler som ligger innerst mot Oslo. Her var det ikke mulig å bruke de store tunnelboremaskinene (TBM), på grunn av andre installasjoner tett på tunnelene. Derfor er det brukt konvensjonell boring og sprengning, og i de mest krevende områdene er det brukt såkalt splitting av fjellet for mest mulig skånsom og presis inndriving. Totalt er det snakk om ca 5 km med tunneler, hvorav Follobaneløpene utgjør ca halvparten. For å ferdiggjøre tunnelene er det kjørt inn over 50 000 m3 med betong.

Smygere

- Vi har «smøget» to Follobaneløp og en ny Kongshavntunnel gjennom Ekebergåsen, som allerede var tettpakket med konstruksjoner. På det minste var fremdriften nede i ca. 40cm i døgnet med «bor og splitt» under Alnaelva, mot en normal fremdrift på 15-20 meter ved konvensjonell «bor og spreng». Det forteller Elise Mühlbradt og Rune Ottesen Austeng. Elise ledet D&B en periode i sommer, og er nå begynt som Construction Manager i TBM, mens Rune har ansvaret for avslutningsfasen for D&B og deretter blir Elise sin nestkommanderende på Åsland.

- Prosjektet har hatt store utfordringer med nærføringer til E6 vegtunneler, Alnaelva og oljelagrene i Ekebergåsen, sier Elise. Rune supplerer med at ved E18 Mossevegen gjorde det veldig trange anleggsområdet mellom fjellet på den ene siden og Østfoldbanen i drift på den andre siden, at det måtte bygges opp en tunnelportal «rundt» en av brupilarene. Her måtte konstruksjonen ha 16 spennstag for å avlaste brua, før pilaren kunne kappes og rives. Alt med full trafikkavvikling på brua. Først når dette var gjort kunne de siste meterne av Kongshavntunnelen drives ut ved hjelp av «bor og splitt».

Condotte-saken

D&B hadde 7 støpeformer, med 5 i drift samtidig på det meste. - Med begrenset adkomst i tunnelen og pågående arbeider i tillegg til støpeformene ble både byggherren Bane NOR og entreprenøren AF utfordret på logistikk, sier Elise. - Samtidig ankom de to TBMene som boret mot Oslo fjellhallene hvor de skulle demonteres og deretter fraktes ut gjennom tunnelen. Denne uttransporten var planlagt etter at Drill & Blast var ferdigstilt, men etter forsinkelsen i forbindelse med kontraktsbruddet med Condotte måtte det koordineres mens produksjonen var på topp, forteller hun.

Nettopp Condotte-saken fikk store konsekvenser for Drill & Blast. - Etter kontraktsbruddet med Condotte tok AF over stafettpinnen og det var enorm innsats fra teamet for å få inn en ny entreprenør så fort som mulig, sier Elise. I tillegg ble det en stor omvelting å gå fra totalentreprise til utførelsesentreprise, sier hun.

Viktig grep

Anne Kathrine Kalager er prosjektsjef for TBM-delen av tunnelen, og overtar altså nå området og personellet til D&B. - Det har hele tiden vært meningen å gjøre dette når underbygningsarbeidene sluttføres og installasjon av jernbaneteknikk begynner, sier Anne Kathrine. - Det er Acciona Ghella som har ansvaret for installasjon av jernbaneteknikk, med unntak av signal og delvis tele, i hele tunnelen. Dette var et viktig grep som ble tatt da kontraktstrategien ble lagt for å sikre at tunnelen leveres som et helhetlig jernbaneanlegg, sier hun.

Bratt læringskurve

Elise Mühlbradt er takknemlig når hun nå formelt legger bak seg sitt første store prosjekt. - Jeg begynte i Drill & Blast som helt fersk Trainee, og fikk muligheten til å prøve meg som assisterende prosjektleder og Contruction Interface Manager etter Traineeperioden. Jeg vil takke alle som har jobbet i Drill & Blast for innsatsen og all lærdom, sier hun.

- Jeg har hatt gleden av å jobbe med et profesjonelt team som alltid finner løsninger på utfordringer. Som Construction Interface Manager fikk jeg muligheten til å samarbeide med mange av delprosjektene og dette ga meg en unik mulighet til å se utfordringene som finnes på tvers av prosjektet og lære mange gode medarbeidere å kjenne. Nå skal jeg bruke alt jeg har lært og fortsette den bratte læringskurven som Construction Manager på tunnel, avslutter Elise.