Arbeid med beredskapsplass ved Åsland

Ved anleggsområdet på Åsland går arbeidstunneler ned til selve jernbanetunnelen. En permanent adkomsttunnel (PAT) og et beredskapsområde skal bygges ved avkjørselen fra E6, like nedenfor nabolaget Åslandveien, Åslandkroken. Arbeidet er under oppstart denne uken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I første fase av dette arbeidet skal det utføres fjellsikring med noe boring, deretter et mindre sprengningsarbeid ved utløpet av PAT. Fjellsikringsarbeidet starter denne uken. Deretter gjennomføres sprengningsarbeidet i løpet av de nærmeste ukene. Selve adkomsttunnelen er allerede sprengt ut, men det gjenstår de siste metrene ut mot beredskapsplassen.

I neste fase skal det deretter gjøres et arbeid med å støpe en portal ved adkomsttunnelens utløp, og det vil bli en del arbeid med å bygge ut beredskapsplassen utenfor.

Når det gjelder sprengning tilbyr Bane NOR SMS-varsling i forkant av hver salve. Tjenesten er gratis, og du melder deg på ved å skrive kodeord «Åsland PAT» til 26112. Se mer informasjon om dette arbeidet på våre nettsider.

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Trond I. Hovland , telefon  477 94 866 (kl. 08-16), eller e-post: follobanen@banenor.no.

 Følg oss på Facebook og prosjektets nettsider

Facebook-side www.facebook.com/follobanen