Tunneltiltak kan føre til utslipp

Et tidsbegrenset og kontrollert utslipp av et mindre volum avløpsvann kan bli en følge av sikringstiltak knyttet til Follobanens tunnelboring under Kværnertunnelen. Volumet som slippes ut kan være fra 0 og opptil 50 liter i sekundet i avgrensede perioder to netter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Passeringen av Kværnertunnelen med Follobanens tunnelboremaskiner er planlagt slik at det ikke skal oppstå skader på avløpstunnelen. Dersom denne tunnelen likevel skulle bli skadet, kunne resultatet blitt et større ukontrollert utslipp. Derfor planlegges sikringstiltak i forkant av at tunnelboremaskinene passerer.

- Vi omdirigerer vannet i Kværnertunnelen, som er en av Oslos avløpstunneler, en kort periode. Et eventuelt restvolum må slippes kontrollert ut gjennom lenser i Alnaelva. Det er dette vi ønsker å informere om, sier prosjektleder tunnel TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.

NIVA: Trolig lite påvirkning av badeplasser
I en rapport bestilt av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjort en vurdering av de forventede konsekvensene av det mulige utslippet. I følge NIVA vil betydningen for badestrendene være avhengig av tidevannsforholdene og vindretningen når utslippet skjer. «Ved synkende vannstand og sønnavind vil det være størst fare for påvirkning av badestrendene i indre havnebasseng. Men man skal sannsynligvis være relativt uheldig om effekten blir så sterk at badevannsnormen overskrides» heter det i rapportens konklusjon.

Videre konkluderer NIVA med at ved større nedbørsmengder tilføres vesentlig større mengder næringsstoffer enn det planlagte utslippet i verste fall ville gjøre.

Tiltak godkjent av vann- og avløpsetaten
Vann- og avløpsetaten har vurdert at Bane NORs tiltak er nødvendig og kan aksepteres fordi det gjelder to begrensede utslipp om natten, og fordi det ellers vil være en viss risiko for at avløpstunnelen kan bli skadet, og utslippet ville da bli adskillig større.

- I beste fall klarer vi å samle opp alt, men i verste fall kan inntil 50 l/s avløpsvann bli ført til Alna og videre til fjorden. Vann- og avløpsetaten vil sørge for å legge ut lenser foran utløpet av Alna for å samle opp søppel som kommer med avløpsvannet, sier seksjonssjef Bjørn Rosseland i Vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetaten vil ta vannprøver i indre havnebasseng den dagen det er utslipp, og inntil vannprøvene er tilfredstillende. Bymiljøetaten vil på bakgrunn av resultatene av vannprøvene vurdere om det er nødvendig å innføre baderestriksjoner.

Hvorfor tømmes Kværnertunnelen?
Når Follobanens tunnelboremaskiner passerer under Kværnertunnelen i august, skal vann fra Kværnertunnelen bli ledet ned i avløpstunnelen Midgardsormen.  For å få til dette må man på forhånd bygge en forbindelse mellom de to tunnelene. Dette er nødvendig for å hindre et ukontrollert utslipp fra Kværnertunnelen når tunnelboremaskinene passerer under denne. Det er etablering av dette sikringstiltaket som kan føre til to kortvarige utslipp av avløpsvann via Alnaelva til fjorden to netter i juli.

Disse tiltakene forberedes for å minimere utslippet:

  • Mesteparten av avløpsvannet som normalt går til Kværnertunnelen ledes vekk til andre lukkede systemer.
  • Ni sugebiler vil være operative og redusere vannmengdene i Kværnertunnelen ytterligere.
  • Påslippet til Alna planlegges utført om natten fordi det da er minst avløpsvann (folk sover).
  • Restvolumet slippes kontrollert ut i Alnaelven, men kan med nevnte tiltak bli begrenset ned til null, ifølge Vann- og avløpsetaten.
  • Ved utløpet av Alna legges det ut lenser som fjerner toalettpapir og annet materiale på overflaten.
  • Vannstanden i både Kværnertunnelen og Midtgardsormen overvåkes av Vann- og avløpsetaten.
  • Utslippstidspunktet tilpasses værforholdene.