Tunnelproduksjon i gang igjen etter brann i kjøretøy

Tunnelboringen i Follobaneprosjektet er startet opp igjen etter brann i et kjøretøy. Sikkerhetsmessige forhold er grundig sjekket ut, og tunnelløpene sørover og nordover er klargjort for produksjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tunnelboremaskinen Anna fra Kloppa har fått sitt navn og er startet opp fra Åsland i retning Ski. Foto: AGJV
- Etter brannen i et spesialkjøretøy i nordgående tunnelløp 8. juni, er det utført granskning av årsak, gjennomgang av øvrige kjøretøy og nødvendig utbedringsarbeid, opplyser entreprenør Acciona Ghella.
De to tunnelboremaskinene som borer sørover mot Ski, startet opp igjen sent i går kveld og produksjonen nordover starter med det aller første.
All trafikk på Åsland anleggsområde er tilbake i normal drift. Det gjelder også arbeidet med å sprenge ut tverrforbindelser mellom de to tunnelløpene mot Oslo og tunnelløpene mot Ski.
Sikkerhet ivaretatt
- For Bane NOR og Follobaneprosjektet er sikkerhet aller første prioritet. Den direkte årsaken til brannen er ikke fastlagt ennå, men flere mulige årsaksforhold vurderes. Alle de øvrige kjøretøyene som brukes for transport av elementer ned i tunnelanlegget har gjennomgått en grundig sjekk før klarering for oppstart kunne gis, sier Anne Kathrine Kalager, som er Bane NORs prosjektleder for produksjon av 18,5 km av den lange tunnelen.
Tunnelanlegget er klargjort ved at både sikkerhetsmessige og miljømessige hensyn er ivaretatt. Skadet infrastruktur er reparert og rester etter røyk og sot er fjernet. 
- Det har vært avgjørende å sikre at arbeidsforholdene er tilfredsstillende og trygge på alle måter før arbeidet med boring kunne gjenopptas. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med sikkerhet, og har nå fått nødvendig verifisering av at alt er i orden, sier Acciona Ghellas kommunikasjonssjef Line Fredriksen.
Det er for tidlig å si om hendelsen på Åsland får følger for tunnelanleggets totale produksjonstid.