Tunnelboringen tema for Ramstadnaboer

Om lag 110 naboer fra Ramstad i Ski kommune deltok på informasjonsmøte om tunnelboring. To tunnelboremaskiner passerer under Ramstad denne høsten. Bane NOR skal følge opp med enkelt-møter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Presentasjonen fra nabomøtet 21.august finner du under. Som et supplement til informasjonen som ble gitt på møtet har vi også lagt ved to kart som viser oversikt over løsmasser i området. 

Agenda for dette møtet var:

  •  Informasjon og tilbud til naboer i anleggsfasen
  •  Dette er Follobaneprosjektet – tunnelboremaskiner og tunnelproduksjon
  •  Tunnelboring og støy anleggsfasen
  •  Spørsmål og samtale

Noen naboer, blant annet fra Ramstad terrasse, hadde spørsmål spesielt om dette området. Bane NOR vil ta kontakt med dette boligsameiet for å avtale et møte. Andre boligområder som ønsker flere opplysninger direkte om enkeltboliger eller boligfelt, må gjerne ta kontakt med Follobaneprosjektet.

Støy fra tog i tunnelen når den er i drift?
En del naboer var opptatt av om det blir støy fra tog i driftsfasen. Det er gjennomført støy- og vibrasjonsmålinger for Follobanens anleggsfase og for driftsfasen.  Det vil ikke bli støy over gjeldende grenseverdi. Follobaneprosjektet planlegger og vil sikre at det blir satt inn støyreduserende tiltak for driftsfasen der det er nødvendig. Støymatter er bare et av flere mulige støyreduserende tiltak.

Bane NOR har erfaring fra en rekke andre jernbaneprosjekter. Erfaringer og mulig støyreduserende tiltak med mer, vil prosjektet få legge frem i et nytt møte.

Ønsker å utføre støymålinger
For å få ekstra lokal kunnskap nettopp fra dette området, vil prosjektet be om å få måle strukturstøy i boligen til noen av naboene som blir tilbudt og takker ja til alternativ overnatting mens vi borer. Den lokale kunnskapen fagfolkene da får settes sammen med mer generell tunnel-ekspertise. Dette skal prosjektet bruke for å tilpasse støydempende tiltak for boliger på Ramstad som ligger nærmest den nye tunnelen.

Spørsmål om Follobanen eller nysgjerrig på fremdriften til tunnelboremaskinene?
Vi har laget en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Du kan også følge med på hvor tunnelboremaskinene befinner seg på vårt interaktive kart.

Har du spørsmål om hvordan ulempene fra anleggsarbeidet vil bli for din husstand kan du ta kontakt med oss.  Se oversikten over kontaktpersoner i Follobaneprosjektet