Tunnelboring i godt driv

De fire tunnelboremaskinene har nå boret 60 % av tunnelen mellom Langhus og Ekeberg. Her kan du lese mer om arbeidet med den lange tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

The four tunnel boring machines in the Follo Line Project strated drilling in autumn of 2016. Photo: Cato Mørk / AGJV

Fire tunnelboremaskiner borer 18 km av den totalt 20 km lange tunnelen på den fremtidige Follobanen. De fire maskinene startet fra Åsland anleggsområde høsten 2016, og skal hver tilbakelegge 9 kilometer. To tunnelboremaskiner borer sørover i retning Ski og to borer nordover i retning Oslo S.

Borer under Nordseter mot Kastellet
De to tunnelboremaskinene som borer nordover i retning Oslo krysser nå under Lambertseterveien og fortsetter i retning området under Kastellet skole. De to maskinene, som skal avslutte arbeidet under Jomfrubråten senere i år, vil etter planen nå området under Holtet trikkestasjon i midten av april. Resten av tunneltraseen inn mot Oslo S under Ekebergåsen har blitt sprengt ut, og dette arbeidet er nær ferdigstilt. Sørover fortsetter de to tunnelboremaskinene i retning Ski. For tiden borer de under Regnbuen industriområde, men vil i løpet av månedsskiftet februar/mars nærme seg de nordlige delene av Bøleråsen.

Du kan se hvor traseen går, og følge fremdriften på vårt interaktive kart: http://webgis.no/follobanen eller se kartene som ligger nederst i denne artikkelen.

Sprengning av tverrforbindelser
Mellom de to hovedløpene, der togene skal gå, bygger Bane NOR tverrforbindelser hver 500 meter. Arbeidet med tverrforbindelsen rett sør for Nordstrand kirke under Breiens vei er nå ferdigstilt, og det er forventet oppstart av arbeid med tverrforbindelsen under Lindbäckveien i løpet av februar. Bane NOR tilbyr SMS-varsling i forkant av at arbeidet med en ny tverrforbindelse starter opp, og i forkant av hver salve. Denne tjenesten er gratis.
Les mer i vår artikkel om tverrforbindelser.

Har du spørsmål om arbeidet?
Bane NOR får en del spørsmål fra naboer som bor langs traseen. Har du spørsmål om arbeidet finner du kanskje svaret i vår artikkel «spørsmål om tunnelboring». Du finner også informasjon i vårt nabovarsel som ble sendt i posten til de nærmeste naboene i slutten av desember i fjor, se relaterte saker nederst. Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Kontaktpersoner i Follobaneprosjektet

Kartet viser tunneltraseens plassering i området Nordseter/Kastellet og tunnelboremaskinenes posisjon den 25. januar 2018.

Kartet viser tunneltraseens plassering under Bøleråsen, og tunnelboremaskinenes plassering den 25. januar 2018.