Stor interesse og mange spørsmål fra naboene på Bekkelaget

Mandag 3. mai var det åpent nabomøte for naboene på Holtet/Bekkelaget. Utgangspunktet for møtet var de to tunnelboremaskinene som borer den siste delen av tunnelen, dypt nede i fjellet, nordover - i retning Oslo sentrum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var stor interesse fra naboene på Holtet. Foto: Gro Elden

På møtet, som ble holdt på Holtet videregående skole, ble det gitt opplysninger om tunnelboremaskinene som snart vil passere under nordre del av Holtet, Bekkelaget og Jomfrubråten. De to nordgående maskinene har gjennomslag i området under Jomfrubråten i september i år, og tunnelboringen vil da være ferdig. Hver maskin har en fremdrift på ca. 100-120 meter i uken, og naboer får god informasjon om arbeidet underveis.

I tillegg til tunnelboremaskinene, som borer ut de to hovedløpene, skal det sprenges ut tverrforbindelser hver 500 meter. Dette arbeidet vil utføres etter at tunnelboremaskinene har passert og vil pågå fram til 1. kvartal 2019.

Bane NOR takker alle de fremmøtte for interessen og spørsmålene som kom på møtet. Det er viktig for Bane NOR å holde en tett dialog med naboene som kan bli berørt i større eller mindre grad i løpet av anleggsperioden. Dette var det siste møtet i nordgående retning, av en serie på fire nabomøter for nabolag som har blitt berørt av arbeidet i perioden fra mai 2017 til september i år.  

Du kan gå inn på vårt interaktive kart på http://webgis.no/follobanen for å se hvor traseen går i forhold til egen bolig, og se siste status på hvor tunnelboremaskinene befinner seg. 

Har du spørsmål til arbeidet kan du ta kontakt med vår nabokontakt Gro Haldis Elden.

Kontaktpersoner i Follobaneprosjektet.

Du kan laste ned hele presentasjonen under.

Har du spørsmål om de to sørgående maskinene, kan du lese mer om det her!

Velkommen til vårt informasjonssenter
På vårt riggområde i Oslo, har Follobaneprosjektet et informasjonssenter der du kan få mer informasjon om hele prosjektet. Alle naboer er hjertelig velkomne. Senteret ligger nær Oslo S inne på riggområdet til Follobaneprosjektet i Bispegata 13, med inngang fra Trelastgata. 

På senteret får man informasjon og fakta om Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt, gjennom bilder, tekst og video. Se tunnelborremaskinene i miniatyrform, ta en tur ned i tunnelene og inn på Norges største sementfabrikk gjennom Virtual Reality. Du lærer også om det kompliserte arbeidet som å knytte nye jernbanespor til Norges største trafikknutepunkt Oslo S og hvordan den nye stasjonen i Ski bygges. I tillegg er det en utstilling av gjenstander fra de omfattende arkeologiske utgravningene i Oslos middelalderby.

Åpningstider: alle hverdager fra kl. 11-15, samt langåpent hver torsdag fra kl. 11-18. Større grupper kan ta kontakt på follobanen@banenor.no for å avtale andre tidspunkt ved behov.