Tunnelproduksjonen på Follobanen gjenopptatt

Bane NORs entreprenør Acciona Ghella gjenopptok onsdag ettermiddag tunnelboringen etter en midlertidig stans på grunn av brann i et kjøretøy i tunnelanlegget. 38 personer evakuerte til redningskammer mens slukkingen pågikk og ingen ble skadet. Brannen vil ikke få konsekvenser for fremdriften med tunnelboringen på Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Redningsetaten kom raskt til Åsland og brannen ble bekreftet slukket klokken 09.23. Foto: AGJV

Det var 84 personer i tunnelsystemet da brannen i Follobanetunnelen, i retning Ski, oppsto i går tidlig. Brannen ble raskt slukket, og alle arbeiderene som var i tunnelen, ble evakuert ut. 

- På vegne av Bane NOR og vår entreprenør Acciona Ghella er vi først og fremst glade for at ingen ble skadet og at alle nå er ute i god behold, sier prosjektleder for delprosjekt TBM, Bane NOR,  Anne Kathrine Kalager. 

- Dette har vært helt udramatisk og det har fungert godt etter rutinene vi har etablert mellom nødetatene og Follobaneprosjektet, sier Tore Baarstad, innsatsleder i Oslo politidistrikt. 

- Alle er kommet ut og det er røykfritt. Brannvesenet er nå ferdig på stedet, forteller Gorm Sjølie, innsatsleder i brann- og redningsetaten. 

Alle arbeiderne som var i tunnelen har fått en helsekontroll og alle skal være i god form etter hendelsen. 

Tunnelproduksjon Follobanen gjenopptatt
Bane NORs entreprenør Acciona Ghella gjenopptok tunnelboringen kort tid etter at brann- og redningsetaten hadde avsluttet sitt arbeid. 

Brannen i kjøretøyet vil ikke få konsekvenser for fremdriften med tunnelboringen på Follobanen.

Bakgrunn
Brannen oppsto i et kjøretøy tilknyttet Follobanen i dag morges, og klokken 09.23 ble den bekreftet slukket av brannvesenet. Brannen oppsto om lag to kilometer inne i tunnelen og tunnelarbeiderne evakuerte raskt til et redningskammer. 

- 38 av tunnelarbeiderne evakuerte inn i et redningskammer da røykutviklingen oppsto. De øvrige ble evakuert ut av tunnelsystemet, forklarte assisterende byggeleder Fredrikke Syversen i går morges.

 

Oppdatert 20. desember.