Oppstart av tunnelproduksjonen forberedes

Follobaneprosjektet og entreprenøren forbereder oppstart av tunnelboringen etter hendelsen i Follobanens anlegg. Alle sikkerhetsforhold blir vurdert før produksjonen starter opp igjen, trolig om kort tid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var natt til fredag 8. juni det ble varslet om brann i et kjøretøy i en av de to nordgående tunnelene mellom Oslo og Ski. Redningsetatene var raskt på plass ved Follobaneprosjektets riggområde på Åsland. 77 personer ble raskt evakuert ut av tunnelanlegget. Alle ble evakuert i løpet av en time og er fulgt godt opp etterpå. Brannen ble slukket i 1130-tiden. Ingen ble skadet.

–  Det er viktigst for oss og entreprenøren at ingen personer ble skadet i hendelsen, sier prosjektleder for delprosjekt TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.

Hun presiserer at de som arbeider med Follobaneprosjektet er forberedt på og har trent på slike hendelser.