Oppstart av tunnelproduksjonen forberedes

Follobaneprosjektet og entreprenøren forbereder oppstart av tunnelboringen etter hendelsen i Follobanens anlegg. Alle sikkerhetsforhold blir vurdert før produksjonen starter opp igjen, trolig om kort tid.

Det var natt til fredag 8. juni det ble varslet om brann i et kjøretøy i en av de to nordgående tunnelene mellom Oslo og Ski. Redningsetatene var raskt på plass ved Follobaneprosjektets riggområde på Åsland. 77 personer ble raskt evakuert ut av tunnelanlegget. Alle ble evakuert i løpet av en time og er fulgt godt opp etterpå. Brannen ble slukket i 1130-tiden. Ingen ble skadet.

–  Det er viktigst for oss og entreprenøren at ingen personer ble skadet i hendelsen, sier prosjektleder for delprosjekt TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.

Hun presiserer at de som arbeider med Follobaneprosjektet er forberedt på og har trent på slike hendelser.