Karttjeneste for TBM-fremdrift

Follobaneprosjektet har utviklet en karttjeneste hvor man kan følge tunnelboremaskinenes fremdrift. Kartet viser også status for sprenging av tverrforbindelsene.

Naboer og andre interesserte kan nå følge fremdriften til tunnelboremaskinene i den nye karttjenesten til Bane NOR Follobaneprosjektet. Tjenesten oppdateres jevnlig og er tilgjengelig her: https://bit.ly/2NWY3mk. I tjenesten kan man søke opp adresser som ligger inntil 500 meter fra tunneltraseen, samt måle avstand fra husstand til trasé og tunnelboremaskinene.

Nettadressen er også kompatibel med mobil og nettbrett. 

Følg Follobaneprosjektet på Facebook for flere oppdateringer: https://nb-no.facebook.com/follobanen/