Godt nabomøte på Holtet

Utgangspunktet for det åpne informasjonsmøtet var de to tunnelboremaskinene som nå borer under Nordseter, og fortsetter nordover i retning Kastellet og Holtet. Et 20-talls interesserte naboer møtte opp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På møtet, som ble holdt på Holtet videregående skole, ble det gitt opplysninger om tunnelboremaskinene som snart vil passere under Kastellet og Holtet før de fortsetter nordover i retning Bekkelaget og Jomfrubråten. De to nordgående maskinene har gjennomslag i området under Jomfrubråten i løpet av sommeren/tidlig høst i år, og tunnelboringen vil da være ferdig. Hver maskin har en fremdrift på ca. 100-120 meter i uken, og naboer vil få god informasjon om arbeidet underveis. I tillegg til tunnelboremaskinene som borer ut de to hovedløpene vil det sprenges ut tverrforbindelser hver 500 meter.

Bane NOR takker alle naboer som møtte opp! Det er viktig for oss å ha en tett dialog med nabolagene som blir berørt i større eller mindre grad. Det vil bli ytterligere ett møte langs traseen mot Oslo i løpet av våren for naboer fra Bekkelaget og Jomfrubråten, og vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkt og sted for dette møtet. 

Mange av de fremmøtte hadde spørsmål om hvordan anleggsarbeidet ville påvirke dem, og hvor traseen går. Du kan gå inn på vårt interaktive kart på http://webgis.no/follobanen for å se hvor traseen går i forhold til egen bolig, og se siste status på hvor tunnelboremaskinene befinner seg. 

Har du spørsmål til arbeidet kan du ta kontakt med vår nabokontakt Gro Haldis Elden.

Kontaktpersoner i Follobaneprosjektet.

Last ned presentasjonen under.

Velkommen til vårt informasjonssenter

På vårt riggområde i Oslo, har Follobaneprosjektet et informasjonssenter der du kan få mer informasjon om hele prosjektet. Alle naboer er hjertelig velkomne. Senteret ligger nær Oslo S inne på riggområdet til Follobaneprosjektet i Bispegata 13 med inngang fra Trelastgata.

På senteret får man informasjon og fakta om Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt, gjennom bilder, tekst og video. Se tunnelborremaskinene i miniatyrform, ta en tur ned i tunnelene og inn på Norges største sementfabrikk gjennom Virtual Reality. Du lærer også om det kompliserte arbeidet som å knytte nye jernbanespor til Norges største trafikknutepunkt Oslo S og hvordan den nye stasjonen på Ski bygges. I tillegg er det en utstilling av gjenstander fra de omfattende arkeologiske utgravningene i Oslos middelalderby.

Åpningstider er tirsdag-torsdag fra kl. 11 til kl. 18, samt mandager og fredager fra kl. 11 til kl. 15. Større grupper kan avtale andre tidspunkt med behov.