Bøleråsen: Oppdatering om tunnelarbeidet

To tunnelboremaskiner borer sørover fra Åsland anleggsområde i retning Ski. Snart passerer de under deler av Bøleråsen. Her får du oppdatert informasjon om arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er viktig for Bane NOR å holde god kontakt med berørte beboere i anleggsperioden. Vi vil jevnlig legge ut informasjon på våre nettsider, og oppfordrer naboer som er interessert til å melde seg på vårt nyhetsvarsel slik at de får oppdateringer direkte til sin innboks.
Se http://www.banenor.no/follobanennyheter.

Justert fremdrift
I nabovarsel som ble sendt ut til beboere på Bøleråsen som bor nær tunneltraseen i desember i fjor, opplyste vi om at arbeidet med tunnelboremaskinene ville pågå i dette området i tidsrommet mellom februar og mai i år. Dette er nå justert til tidsrommet fra mars til juni i år. Du kan også følge fremdriften på vårt interaktive tunneltrasé-kart:
http://webgis.no/follobanen (Tilgjengelig på PC, begrenset funksjonalitet på nettbrett og mobil).

En regner med at husstander som ligger nær tunneltraseen vil merke during når maskinene passerer under deres nabolag. Lyden vil være gradvis tiltagende ettersom tunnelboringen nærmer seg, for så å bli langsomt svakere når maskinene fjerner seg fra boligområdet.

I nabovarselet er arbeidet nærmere beskrevet.

Arbeid gjennom påsken
 Arbeidet med tunnelen vil også pågå i de røde dagene i påsken. Dette er for å sikre en god fremdrift og at arbeidet blir ferdig så raskt som mulig i det enkelte nabolag.

Vi ønsker din tilbakemelding – utvidet frist
Noen husstander har fått eget nabovarsel fra Bane NOR med tilbud om alternativ overnatting. Dette gjelder de husstander som er markert i oransje på kartet under. Vi ber om en tilbakemelding på hvorvidt beboerne ønsker å benytte tilbudet, antall personer i husstanden, alder på barn, kontaktopplysninger og eventuelle spesielle behov. En del av beboerne som har mottatt dette brevet har allerede gitt oss tilbakemelding, men vi ønsker kontakt med flere slik at vi kan forhåndsbestille rom utfra behovet. Vi har derfor utvidet fristen for tilbakemelding til mandag 5. mars. Ta kontakt med oss på e-post: follobanen@banenor.no eller overnattingstelefon 488 60 595.

Har du ikke mottatt et slikt nabovarsel betyr det at din bolig ikke ligger i områdene der avstanden til tunnelen er minst. Noen kan allikevel oppleve ulemper knyttet til arbeidet. Ta da kontakt med oss så ser vi sammen på mulige løsninger.

Kartet viser hvor tunneltraseen vil gå under Bøleråsen. Etter planen skal tunnelarbeidet foregå her mellom mars og juni i år. Kart: Bane NOR.