Status for arbeidet inne i Ekebergåsen

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen utfører Bane NOR sprengningsarbeid og pigging i nordre del av tunnelen i Ekebergåsen. Vi beklager de eventuelle ulemper arbeidet medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den nordre delen av Follobanens lange tunnel er nå synlig i fjellet under Mosseveien ved Middelalderparken. Arbeidet med å koble denne tunnelen med betongtunnelen (kulverten), som går under Middelalderparken mot Oslo S, har nå startet.

I Tresporshallen, inne i Ekebergfjellet, er det kun få meter igjen før bergarbeidet er ferdig. Her pågår det boring, splitting, pigging, og etter hvert også noe sprengningsarbeid. Sprengningsarbeidet utføres med mindre salver, og er av mindre skala sammenlignet med tidligere sprengningsarbeid.
Arbeidet pågår mandag til og med lørdag hele døgnet, bortsett fra sprengningsarbeidet som pågår mellom klokken 07.00-23.00. Arbeidet i Tresporshallen skal etter planen være ferdig i midten av november.

Gulvet i tunnelen må renskes, og dette medfører pigging og noe sprengning inne i fjellet i området under Ekebergparken fram til nyttår. På nyåret vil dette arbeidet fortsette i området under Kongsveien og Karlsborgveien - i sørgående retning, fram til våren 2019.  Det vil sendes ut ny og oppdatert informasjon om arbeidet for 2019.

I området under Jomfrubråten hadde de to store tunnelboremaskinene (TBM) gjennomslag i september i år. Arbeidet med å demontere disse maskinene og frakte dem ut, er i full gang.

I linken finner du en oversikt over hvor Follobanetunnelen går og hvor du bor i forhold til arbeidet som pågår: webgis.no/follobanen 

Målere
Det er satt ut rystelsesmålere for å kontrollere at vibrasjonene ikke overskrider gjeldende grenseverdier som er satt for å sikre en trygg anleggsgjennomføring. Opplever du vibrasjoner i forbindelse med arbeidet, kan det være lurt å sikre glass og løse gjenstander.

Vi følger nøye med på målingene i forbindelse med arbeidet og så langt viser disse at vi er innenfor grenseverdiene.

Støydispensasjon 
Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet. Follobaneprosjektet har støydispensasjon til å sprenge fram til klokken 23.00.

Når det gjelder annet støyende arbeid har vi dispensasjon til dette hele døgnet.
Det tas hensyn til innsovningsperioden fra klokken 23 til 01.00.

Har du spørsmål, ta kontakt!
Opplever du ulemper eller har spørsmål om arbeidet, ta gjerne kontakt med oss.

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Stian Westin
    tlf: 484 20 019 - Nina Aasmundsen tlf: 41223139 eller på e-post: follobanen@banenor.no
  • Ved henvendelser som haster etter klokken16.00 kan du ringe nabovakttelefonen på 459 75 212 fram til klokken 22.00 på hverdager og mellom 11 og 16 lørdag, søndag og helligdager.

Følg oss på Facebook