AF Gruppen og Bane NOR signerte kontrakt med Follobanen

AF gruppen signerte i dag kontrakt med Bane NOR og Follobaneprosjektet for arbeid på delprosjekt Drill & Blast.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ivar Galaaen, direktør AF Anlegg, signerer kontrakt med Bane NOR ved prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein. Foto: Bane NOR

AF Gruppen ble tidligere i sommer, tildelt kontrakt for området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast, og i dag kunne partene signere avtalen. Oppdraget ble tildelt som følge av at Bane Nor i januar 2018 hevet kontrakten med den italienske totalentreprenøren Condotte. 

- Bane NOR er tilfreds med at AF er valgt til å fullføre dette arbeidet. Denne kontrakten er en viktig brikke for å fullføre prosjektet og vi er godt fornøyd med den innsatsen AF har vist i prosjektet så langt, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Tresporshallen inne i Ekebergåsen. Foto: Terje Skåre

Ser frem til samarbeidet
Kontrakten inkluderer gjenstående grunn- og betongarbeid i Ekebergåsen for inngående Østfoldbane, samt Follobanetunnelene fra TBM-entreprisen ut til dagsonen ved Loenga. Arbeidet omfatter blant annet etablering av lining, drenering, pumpestasjon og øvrig grunnarbeid knyttet til ferdigstilling av delprosjektet.

– AF Gruppen er godt fornøyd med å få tillit fra Bane NOR om å ferdigstille det krevende arbeidet. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Bane NOR, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.

En varighet på ca. ett år
Avtalen vil ha ca. ett års varighet og har en verdi på ca. MNOK 400 ekskl. MVA

Follobaneprosjektet er i dag nær 65% ferdig. Tunnelboringen med fire, store tunnelboremaskiner er 75% ferdig. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel.. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer skal det blant annet legges flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.