Brannen i et kjøretøy i Follobanens tunnel på fredag er slukket og ingen ble skadet.

Det begynte å brenne i et spesialkjøretøy som befant seg ca. 3,4 km inne i Follobaneprosjektets tunnelløp i retning Oslo. Ingen ble skadet i forbindelse med brannen, og arbeidet trappes nå forsiktig opp i samråd med brannvesenet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Natt til fredag 8. juni kl. 02.38 ble det varslet om brann i et kjøretøy i en av de to nordgående tunnelene mellom Oslo og Ski. Allerede 02.50 var de første redningsetatene på plass ved Follobaneprosjektets riggområde på Åsland. Da var evakueringen av arbeiderne i tunnelen satt i gang av entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV). 

Brigadesjef Trond Hansen i Oslo brann- og redningsetat forteller at det brant i dekkene og i spesialkjøretøyets motorrom. Brannen ble slukket i 1130-tiden på fredag og situasjonen er under kontroll. 

– Det var ikke en stor brann, men det var stor røykutvikling på grunn av dekkene som brant, forklarer han.

Betongbilen sto 3,4 km inni tunnelen, noe som gjør at brannetatens arbeid tok tid. Hansen berømmer samarbeidet med Bane NOR og totalentreprenør AGJV. Senest i mai var det øvelse med tilsvarende hendelsesforløp. Brannen i natt ble håndtert i henhold til beredskapsplanen. 

– Vi er godt forberedt på slike situasjoner. Vi har godt samarbeid med både Bane NOR og AGJV og har hatt flere øvelser på slike situasjoner tidligere, forklarer brigadesjef Hansen. 

Trond Hansen og Anne Kathrine Kalager

Ingen personskader 
77 personer ble evakuert ut av tunnelen og ble sjekket av amulansepersonell på stedet. Én av de 77 ble fraktet til legevakten for en ekstra legesjekk. Vedkommende ble skrevet ut fredag ettermiddag og er i god form. Alle ble evakuert i løpet av en time og har blitt fulgt opp og ivaretatt i etterkant av hendelsen av entreprenøren AGJV.  

–  Det som har vært viktigst for oss og entreprenøren var at ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsen, sier prosjektleder for delprosjekt TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.

Hun presiserer at de som jobber med Follobaneprosjektet er forberedt på at slike hendelser kan oppstå.

– Dette er hendelser vi har trent på. De som skal håndtere en slik situasjon var godt forberedt og hendelsen ble håndtert i henhold til beredskapsplanen. 

Om hendelsen vil skape forsinkelser i arbeidet med Follobanen er for tidlig å si noe om, men arbeidet i tunnelen er foreløpig stanset.