Vellykket nabomøte

Utgangspunktet for det åpne informasjonsmøtet var de to tunnelboremaskinene som nå borer under Nordstrand kirke, og fortsetter nordover mot Nordseter. Et trettitalls interesserte naboer var møtt opp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Takk til naboer og interesserte som møtte opp på Nordstrand seniorsenter tirsdag den 19. september, der det ble gitt flere opplysninger om tunnelboremaskinene som snart vil passere under Nordstrand og Nordseter, før de fortsetter mot Ekeberg i retning Oslo S. Hver maskin har en fremdrift på ca. 100 meter i uken, og naboer vil få god informasjon om arbeidet underveis. I tillegg til tunnelboremaskinene som borer ut de to hovedløpene vil det sprenges ut tverrforbindelser hver 500 meter.

Vi fikk mange spørsmål, og vil oppdatere vår artikkel om spørsmål og svar om tunnelboring. Særlig var det mange spørsmål om tverrforbindelser, så vi legger ut en egen sak om dette.

 Under kan du laste ned presentasjonen fra møtet. 

Velkommen til nabokveld i INFOsenteret
Tirsdag den 17. oktober mellom kl. 17.30 til 19.00 inviterer Bane NOR til nabokveld på Follobaneprosjektets INFOsenter som ligger i Bispegata 13 (inngang fra Trelastgata). Her er du velkommen til å stille oss spørsmål, og lære mer om Follobaneprosjektet.

På senteret får man informasjon gjennom bilder, videoer og fakta om Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt. Se tunnelborremaskinene i miniatyrform, ta en tur ned i tunnelene og inn på Norges største sementfabrikk gjennom Virtual Reality. Du lærer også om det kompliserte arbeidet ved å knytte nye jernbanespor til Norges største trafikknutepunkt Oslo S og hvordan en ny stasjon på Ski bygges. I tillegg er det en utstilling av gjenstander fra de omfattende arkeologiske utgravningene i Oslos middelalderby.